Hopp til innhold
X
Innhald

Prissubsidiar

Prissubsidiar eller pristilskot, pengar som bli gitt over statsbudsjettet for å halde prisane på viktige forbruksvarer nede.

Målet med prissubsidiar kan vere å kjempe mot inflasjon eller halde oppe etterspørselen etter visse varer, til dømes mjølk og husdyrprodukt. 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 19.12.2018
Sist oppdatert: 19.12.2018