Hopp til innhold
X
Innhald

SDR

SDR, forkorting for Special Drawing Rights (spesielle trekkrettar), internasjonal valutaeining utvikla av Det internasjonale pengefondet (IMF).

SDR syner medlemslanda sitt høve til å ta opp lån i IMF for å halde oppe stabile vekslingskursar på eigen valuta. Verdien av 1 SDR blir rekna som eit gjennomsnitt av ein del utvalde valutaer, mellom anna den norske. 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 19.12.2018
Sist oppdatert: 19.12.2018