Hopp til innhold

David Olsson Bakke

David Olsson Bakke, bonde, målmann, avisredaktør, stortingsmann og lokalhistorikar. Gjennom fleire tiår var han ein av dei fremste radikale bygdepolitikarane på Vestlandet.

Les meir om David Olsson Bakke

Elias Blix

Elias Blix

Elias Blix var professor og politikar, men framfor alt kjend som salmediktar og bibelomsetjar.  Gjennom virket sitt står Blix som den fremste pioneren for nynorsk kyrkjespråk.

Les meir om Elias Blix

Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant. Holen Bjørdal har hatt fast plass på Stortinget sidan 2013 som representant for Arbeidarpartiet frå Møre og Romsdal. Då han vart vald inn i 2013 var han med sine 23 år ein av dei to yngste på Stortinget. 

Les meir om Fredric Holen Bjørdal

Hagbard Berner

Hagbard Berner

Hagbard Emanuel Berner var avisredaktør, politikar, forleggjar og foreiningsmann. Som stortingsmann og grunnleggjar av Dagbladet og Det Norske Samlaget var han ein sentral aktør i det store venstreprosjektet som endra Noreg på 1800-talet.

Les meir om Hagbard Berner

Lars Berg

Lars Berg

Lars Kornelius Edvard Berg var lærar og forfattar. Han var motstandsmann og krigsfange under andre verdskrigen. Berg tok initiativ til skipinga av Hålogaland Teater.

Les meir om Lars Berg

Lisbeth Berg-Hansen

Lisbeth Berg-Hansen, stortingsrepresentant og tidlegare fiskeri- og kystminister. Ho var statssekretær ved Statsministerens kontor i den første Stoltenberg-regjeringa og har vore visepresident i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Les meir om Lisbeth Berg-Hansen

Paal Berg

Paal Berg

Paal Olav Berg, jurist og politikar for Venstre, var sentral i den norske motstandskampen under andre verdskrigen og var den offisielle leiaren for Heimefronten.

Les meir om Paal Berg

Sjur Bygd

Sjur Bygd var forfattar, gardbrukar, lokalpolitikar og bankmann. Bøkene hans er fine og djuptloddande skildringar av bygdesamfunn i ei brytingstid.

Les meir om Sjur Bygd

Torgeir Bjørnaraa

Torgeir Drengsson Bjørnaraa, naturforteljar, journalist og lærar. Han var ein tidleg popularisator av naturvitskap og blei den fremste naturskildraren på landsmål.

Les meir om Torgeir Bjørnaraa