Hopp til innhold

Alf Holmelid

Alf Holmelid

Alf Egil Holmelid, sivilingeniør, forskingsdirektør ved Universitet i Agder. Stortingsrepresentant 2009—13, som den første stortingsrepresentanten for Sosialistisk Venstreparti frå Sørlandet nokon gong.

Les meir om Alf Holmelid

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud, handelsmann og politikar frå Framstegspartiet. I 2018 blei han den tredje landbruksministeren for Framstegspartiet, som er det partiet som har styrt landbruksdepartementet lengst i åra etter 2010.

Les meir om Bård Hoksrud

Jens Haugland

Jens Haugland

Jens Haugland, jurist, dommar og tidlegare statsråd for Arbeidarpartiet. Haugland var ein av få sentrale Ap-politikarar som markerte seg både mot norsk medlemskap i NATO og EEC, men som vart verande i partiet.

Les meir om Jens Haugland

Jens Hundseid

Jens Hundseid

Jens Hundseid, landsbrukslærar og politikar. Han tok over som statsminister då sitjande statsminister Peder Kolstad døydde. Han var medlem i Nasjonal Samling og vart under rettsoppgjeret etter krigen dømd til 10 års fengsel.

Les meir om Jens Hundseid

Johannes Helleland

Johannes Helleland, ordførar og stortingsmann for Venstre. Han starta den første folkehøgskulen på Vestlandet og var ei drivkraft i opplysningsarbeidet i 1870- og 80-åra, trass i mykje motgang.

Les meir om Johannes Helleland

Kristian Halse

Kristian Halse

Kristian Halse, lærar og politikar, var ei drivande kraft i kulturlivet i Vefsn kommune. Han gav ut bøker og skreiv artiklar om historie og kultur i Mosjøen og Vefsn. Han skreiv òg artiklar om Helgelands kulturhistorie.

Les meir om Kristian Halse

Lars Holst

Lars Kristian Holst, pressemann og Venstre-politikar. Han skreiv i dei tidlege målblada og var ein sterk redaktør i Dagbladet.

Les meir om Lars Holst

Morten Høglund

Morten Høglund, rådgivar og stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Akershus 2001—13 og statssekretær i Utanriksdepartementet frå 2013.

Les meir om Morten Høglund

Nils Hjelmtveit

Nils Hjelmtveit, lærar og politikar for Arbeidarpartiet, som kyrkje- og undervisningsminister innførte han framhaldsskule, og han kjempa mot obligatorisk teoretisk ungdomsskule for alle elevar.

Les meir om Nils Hjelmtveit

Otto Bahr Halvorsen

Otto Bahr Halvorsen, politikar. Statsminister og formann i Høgre, som med fast hand styrte landet gjennom dei store streikane på tjuetalet. Halvorsen arbeidde for å betre vilkåra for sjuke og fattige.

Les meir om Otto Bahr Halvorsen

Torolv Hesthamar

Torolv Hesthamar, lokalpolitikar, eldsjel i mål- og kulturarbeid, stilsikker skribent og god talar, ofte med snert. Han var ei drivkraft bak skipinga av Landssamanslutninga for nynorskkommunar (LNK).

Les meir om Torolv Hesthamar