Hopp til innhold

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Audun Bjørlo Lysbakken, politikar, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti frå Hordaland, tidlegare statsråd i Stoltenberg si andre regjering og partileiar i Sosialistisk Venstreparti frå 2012.

Les meir om Audun Lysbakken

Edvard Liljedahl

Edvard Apolloniussen Liljedahl, lærar og postmeister, stortingspresident og statsråd, som sat på Stortinget i nitten år, mellom 1880 og 1909.

Les meir om Edvard Liljedahl

Ina Libak

Ina Libak

Ina Libak, leiar i AUF, ungdomsorganisasjonen til Arbeidarpartiet, frå 2018 til 2020. Ho er den første kvinnelege leiaren sidan 2006, og ho var eit av vitna i rettsaka etter 22. juli.

Les meir om Ina Libak

Ingmar Ljones

Ingmar Ljones, KrF-politikar og stortingsmann frå Hordaland som har vore særleg oppteken av fag- og yrkesopplæring og sosialpolitikk.

Les meir om Ingmar Ljones

Jon Leirfall

Jon Leirfall

Jon Leirfall, politikar og forfattar, stortingsrepresentant for Senterpartiet i 24 år og ein bauta i bonderørsla i det 20. hundreåret. Etter at han vart pensjonist, skreiv han bestseljande satirebøker i sagastil, med attkjennelege politikarar i rollene.

Les meir om Jon Leirfall

Jørgen Løvland

Jørgen Løvland

Jørgen Løvland, skulemann og politikar. Han var første norske utanriksminister, og opptatt av språkpolitikk. Løvland var statsminister først i Sverige, og seinare etter unionsoppløysinga statsminister i Noreg.  

Les meir om Jørgen Løvland

Knut Liestøl

Knut Liestøl

Knut Olavsson Liestøl, folkeminneprofessor som hadde folkeviser som spesialfelt, organisasjonsmann og politikar med sterk påverknad i kultur- og målpolitikken i mellomkrigstida og opphavsmann til fornorskingsordet «rikskringkasting».

Les meir om Knut Liestøl

Ole Olsen Lian

Ole Olsen Lian, 1868–1925, var typograf, fagorganisasjonsleiar og politikar i Arbeidarpartiet. Lian var formann i LO frå 1907 og fram til han døydde. 

Les meir om Ole Olsen Lian

Tord Lien

Tord Lien

Tord André Lien, historikar, stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Sør-Trøndelag og olje- og energiminister i Solberg-regjeringa frå oktober 2013.

Les meir om Tord Lien

Vidar Lund

Vidar Lund, bibliotekar, biblioteksjef, organisasjonsmann og tidlegare leiar av Noregs Mållag. Han er leiar av Norsk Bibliotekforening.

Les meir om Vidar Lund