Hopp til innhold

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Audun Bjørlo Lysbakken, politikar, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti frå Hordaland, tidlegare statsråd i Stoltenberg si andre regjering og partileiar i Sosialistisk Venstreparti frå 2012.

Les meir om Audun Lysbakken

Edvard Liljedahl

Edvard Apolloniussen Liljedahl, lærar og postmeister, stortingspresident og statsråd, som sat på Stortinget i nitten år, mellom 1880 og 1909.

Les meir om Edvard Liljedahl

Ina Libak

Ina Libak

Ina Libak, leiar i AUF, ungdomsorganisasjonen til Arbeidarpartiet, frå 2018 til 2020. Ho er den første kvinnelege leiaren sidan 2006, og ho var eit av vitna i rettsaka etter 22. juli.

Les meir om Ina Libak

Ingmar Ljones

Ingmar Ljones, KrF-politikar og stortingsmann frå Hordaland som har vore særleg oppteken av fag- og yrkesopplæring og sosialpolitikk.
Les meir om Ingmar Ljones

Jon Leirfall

Jon Leirfall

Jon Leirfall, politikar og forfattar, stortingsrepresentant for Senterpartiet i 24 år og ein bauta i bonderørsla i det 20. hundreåret. Etter at han vart pensjonist, skreiv han bestseljande satirebøker i sagastil, med attkjennelege politikarar i rollene.

Les meir om Jon Leirfall

Jørgen Løvland

Jørgen Løvland

Jørgen Løvland, skulemann og politikar. Han var første norske utanriksminister, og opptatt av språkpolitikk. Løvland var statsminister først i Sverige, og seinare etter unionsoppløysinga statsminister i Noreg.  

Les meir om Jørgen Løvland

Knut Liestøl

Knut Liestøl

Knut Olavsson Liestøl, folkeminneprofessor som hadde folkeviser som spesialfelt, organisasjonsmann og politikar med sterk påverknad i kultur- og målpolitikken i mellomkrigstida og opphavsmann til fornorskingsordet «rikskringkasting».

Les meir om Knut Liestøl

Ole Olsen Lian

Ole Olsen Lian, 1868–1925, var typograf, fagorganisasjonsleiar og politikar i Arbeidarpartiet. Lian var formann i LO frå 1907 og fram til han døydde. 

Les meir om Ole Olsen Lian

Tord Lien

Tord Lien

Tord André Lien, historikar, stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Sør-Trøndelag og olje- og energiminister i Solberg-regjeringa frå oktober 2013.

Les meir om Tord Lien