Hopp til innhold

Knut Markhus

Knut Olson Markhus, lærar, målmann, fråhaldsmann, venstremann. Han hadde ansvaret for å lose Noregs Mållag gjennom den tyske okkupasjonen 1940–45.
Les meir om Knut Markhus

Lars Moen

Lars Magnus Moen, skreddar og Arbeidarpartipolitikar frå Oppland, medverka til utforminga av Arbeidarpartiet sin skule- og kulturpolitikk i åra rett etter andre verdskrigen.

Les meir om Lars Moen

Oddny Miljeteig

Oddny Miljeteig

Oddny Irene Miljeteig, sosionom, politikar, nestleiar i Sosialistisk Venstreparti (SV) 2015–17, er den som har verva flest medlemer til Noregs Mållag, og som stod bak slagordet «Tal dialekt – skriv nynorsk!»

Les meir om Oddny Miljeteig

Ole Mjøs

Ole Mjøs

Ole Danbolt Mjøs, professor i medisin, universitetsrektor og politikar. Som leiar i Nobelkomiteen sytte han for at eit stort internasjonalt publikum fekk høyre klingande nynorsk.

Les meir om Ole Mjøs