Hopp til innhold

Kjell Opseth

Kjell Opseth

Kjell Olav Opseth, ingeniør, tidlegare statsråd for Arbeidarpartiet. «Hestehandlaren» Opseth viste handlekraft som samferdselsminister ved å få på plass store prosjekt som hovudflyplassen på Gardermoen og ny stamveg mellom Bergen og Oslo.

Les meir om Kjell Opseth

Olav Oksvik

Olav Oksvik var ein fargerik og vidkjend politikar med djupe røter både i Bygde-Noreg og den arbeidarrørsla han var med på å byggje opp.

Les meir om Olav Oksvik

Ole Tobias Olsen

Ole Tobias Olsen, altmoglegprest, folkeminnesamlar og fotograf. Han var ein av dei første amatørfotografane i Noreg og «far til Nordlandsbanen».

Les meir om Ole Tobias Olsen

Per Arne Olsen

Per Arne Olsen

Per Arne Olsen, seniorrådgivar, ordførar i Tønsberg, mangeårig nestleiar i Framstegspartiet og stortingsrepresentant for Framstegspartiet for Vestfold. I 2016 blei han konstituert som mellombels fylkesmann i Vestfold.

Les meir om Per Arne Olsen