Hopp til innhold

Abid Raja

Abid Raja

Abid Raja, jurist, stortingsrepresentant for Venstre frå Akershus og ein ivrig samfunnsdebattant. Frå 2020 er han Venstre-nestleiar og kultur- og likestillingminister.

Les meir om Abid Raja

Bjarne Rabben

Bjarne Rabben, historikar, lyrikar, fråhaldstalar og politikar. Fiske og fabrikkarbeid blei inngangen til yrkeslivet, ordet levevegen og historie profilen hans.

Les meir om Bjarne Rabben

Edvard Ruud

Edvard Jentoft Ruud, gardbrukar, folkeminnesamlar, songar og forfattar frå Elgsnes ved Harstad i Troms. Ruud var mest kjend som formidlar av nordnorsk tradisjonsstoff, og då særleg song.

Les meir om Edvard Ruud

Helge Rykkja

Helge Rykkja, lærar, lyrikar og lokalpolitikar for Raudt. Litterært og politisk var han ein sentral medlem av Profil-opprøret, tidleg surrealistimportør og utøvar, og eit av dikta hans blei lese opp som åtvaring mot modernistisk dikting i Stortinget i 1968.

Les meir om Helge Rykkja

Inge Ryan

Inge Ryan

Inge Ryan, adjunkt, rektor, ordførar, tidlegare nestleiar i Sosialistisk Venstreparti og stortingspolitikar frå Nord-Trøndelag for Sosialistisk Venstreparti. Han blei utnemnd til fylkesmann i Nord-Trøndelag i 2009.

Les meir om Inge Ryan

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister og leiar av Kristeleg Folkeparti sidan 2019. Stortingsrepresentant for KrF for Aust-Agder sidan 2009, leiar av KrFU i 2007–10 og møtte som den yngste KrF-representanten nokon gong på Stortinget som 20-åring.

Les meir om Kjell Ingolf Ropstad

Oddrun Remvik

Oddrun Remvik, sosionom som har markert seg i fleire sentrale leiarstillingar. Gjennom ti år var ho leiar av Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar. Remvik er særleg engasjert i sosiale emne og kvinnesak.

Les meir om Oddrun Remvik