Hopp til innhold

Fabian Stang

Fabian Stang

Fabian Stang, jurist, lokalpolitikar for Høgre i ei årrekkje og ordførar i Oslo 2007–2015. Frå 2016 er han statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Les meir om Fabian Stang

Frederik Stang

Frederik Stang

Frederik Stang, jurist og politikar. Han var i over 30 år ein av dei viktigaste premissgivarane til utviklinga i det norske samfunnet på 1800-talet. I perioden 1873–1880 var han statsminister.

Les meir om Frederik Stang

Hans Svarstad

Hans Svarstad

Hans Svarstad var folkehøgskulelærar, stortingsrepresentant og forfattar av to romanar med handling lagd til tidleg på 1900-talet, der han åtvarar mot utviklinga i det moderne norske samfunnet.

Les meir om Hans Svarstad

Helge Seip

Helge Lunde Seip, redaktør og politikar. Han var partileiar, stortingsrepresentant og statsråd for Venstre, også kjend som ein kunnskapsrik valkommentator.

Les meir om Helge Seip

Helge Sivertsen

Helge Sivertsen, skulemann og politikar. Han prega norsk skulepolitikk i etterkrigstida og tok initiativ til Vogt-komiteen, som vart ein milestein i norsk språkpolitikk.

Les meir om Helge Sivertsen

Johannes Steen

Johannes Steen

Johannes Steen, skulemann og politikar. Han var statsminister under unionsaktivismen på 1890-talet, der regjeringa Steen gjekk av to gongar i eit forsøk på å presse gjennom eit eige norsk konsulatvesen.

Les meir om Johannes Steen

Lars Sponheim

Lars Sponheim

Lars Sponheim, sivilagronom, lektor og bonde. Han har vore partileiar i Venstre, statsråd og stortingsrepresentant for Venstre frå Hordaland i fire periodar. Han blei utnemnd til fylkesmann i Hordaland i 2010.

Les meir om Lars Sponheim

Lodve Solholm

Lodve Solholm

Lodve Solholm, tidlegare fylkesmann og politikar. Han var fylkesmann i Møre og Romsdal 2009–2018 og stortingsrepresentant frå same fylke i 16 år, som representant for Framstegspartiet. Frå 2001 til 2005 var han president i Lagtinget. Solholm er styreleiar i Nynorsk kultursentrum. 

Les meir om Lodve Solholm

Magnus Stangeland

Magnus Stangeland, tidlegare stortingsrepresentant for Hordaland Senterparti. Han har hatt ei rekkje stillingar i næringslivet, og han har vore i rettssak om stortingspensjonen, som han seinare vart frikjend for.

Les meir om Magnus Stangeland

Nils Nilsson Skaar

Nils Nilsson Skaar, avisredaktør og lokal- og rikspolitikar frå Hardanger. Han dreiv avisa Hordaland Folkeblad gjennom meir enn ein mannsalder og sat som stortingsrepresentant mest like lenge.

Les meir om Nils Nilsson Skaar

Nils R. Sandal

Nils R. Sandal

Nils Reielsson Sandal, lokalpolitikar og fylkespolitikar for Senterpartiet. Som fylkesordførar i Sogn og Fjordane gjennom tolv år markerte han seg som politisk og representativ frontfigur for fylket.

Les meir om Nils R. Sandal

Per Sandberg

Per Sandberg

Per Sandberg, prosessoperatør, profilert og kontroversiell politikar og tidlegare stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Trøndelag. Frå desember 2015 til august 2018 var han fiskeriminister.

Les meir om Per Sandberg

Reidar Sandal

Reidar Sandal

Reidar Jørgen Sandal, lektor, profilert styreleiar og mangeårig stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet frå Sogn og Fjordane. Han var kyrkje-, utdannings- og forskingsminister i 1995–97, først i Brundtland III-regjeringa og så i Jagland-regjeringa.

Les meir om Reidar Sandal