Hopp til innhold
X
Innhald

Litteraturliste til biografiane om norske statsministrar

«Våre høvdinger», Trondhjem, 1928
Anderson, Gidske: «Trygve Bratteli», Oslo, 1984
Benum, Edgeir: «Overflod og fremtidsfrykt», Aschehougs Norges Historie bind 12, Oslo, 1998
Berggrav, Dag (red): «Maktens høyborg», Oslo, 1997
Bergh, Trond og Helge Pharo (red): «Vekst og velstand», Norsk politisk historie 1945-1965, Oslo 1977
Berntsen, Harald: «I malstrømmen», Oslo, 1991
Bjerke, Per-Arne og Jan Ove Ekeberg: «Statsministeren», Oslo, 1996
Brundtland, Gro Harlem: «Mitt liv» og «Dramatiske år», Oslo, 1997, 1998
Bull, Edvard: «Klassekamp og fellesskap», Cappelen Norges Historie, Oslo, 1979,
Bye, Ronald: «Sersjanten», Oslo, 1987
Christensen, Chr. A. R.: «Vårt folks historie», bind 8 og 9, Oslo, 1961
Dahl, Hans Fredrik: «Norge mellom krigene», Oslo, 1971
Danielsen, Rolf: «Borgerlig oppdemmingspolitikk», Høyres historie bind 2, Oslo, 1984
Ekeberg, Jan Ove og  Per-Arne Bjerke: «Statsministeren» Oslo, 1996
Engstad, Paul: «Statsmann i storm og stille», Oslo, 1987
Finstad, Hans Chr.: «Fra drakamp til samspill», Oslo, 1970
Fuglum, Per: «En skute - en skipper», Trondheim, 1989
Fuglum, Per: «Norge i støpeskjeen», Cappelen Norges Historie, Oslo, 1978
Furre, Berge: «Vårt hundreår», Oslo, 1991
Gabrielsen, Bjørn Vidar: «Menn og politikk. Senterpartiet 1920 - 1970», Oslo, 1970
Garvik, Olav (red): «Kristelig Folkeparti - Mellom tro og makt», Oslo, 1983
Garvik, Olav: «Da Venstre sprakk», Oslo, 1982
Grebstad, Ottar og Jostein Nerbøvik: «Venstres hundre år», Oslo, 1984
Greipsland, Torbjørn (red): «Per Borten», Oslo, 1984
Greve, Tim: «Det hendte i 1905», Oslo, 1980
Greve, Tim: «Det Norske Storting gjennom 150 år», bind 3, Oslo, 1964
Greve, Tim: «Haakon VII», Oslo, 1980
Grimnes, Ole Kristian: «Veien inn i krigen», Oslo, 1987
Haddal, Ingvar: «Statsministeren vi ikke fikk», Oslo, 1981
Hagemann, Gro: «Det moderne gjennombrudd», Aschehougs Norges Historie bind 9, Oslo, 1997
Hambro, Johan: «C. J. Hambro - Liv og drøm», Oslo, 1984
Hansen, Guttorm: «Der er det godt å sitte», Oslo, 1984
Hansen, Guttorm: «Fra min plass», Oslo, 1986
Haugland, Jens: «Dagbok frå Kongens råd» og «Dagbok frå Løvebakken», Oslo, 1986, 1988
Helle, Egil: «Landsfaderen», Oslo, 1987
Helle, Egil: «Oscar Torp - arbeidergutt og statsmann», Oslo, 1982
Heradstveit, Per Øyvind: «Lars Korvald - Politikk og kall», Oslo, 1982
Hirsti, Reidar: «Gubben», Oslo, 1982
Hoemsnes, Ole N.: «Skjebnedøgn», Oslo, 1986
Kjeldstadli, Knut: «Et splittet samfunn», Aschehougs Norges Historie bind 10, Oslo, 1994
Kristiansen, Kåre: «Stå på, Kåre K» og «Når sant skal sies», Oslo, 1990, 1989
Kyllingmark, Håkon: «Lagspill i krig og fred», Oslo, 1981
Kaartvedt, Alf: «Drømmen om borgerlig samling», Høyres historie bind 1, Oslo 1984
Lange, Even: «Samling om felles mål», Aschehougs Norges Historie bind 11, Oslo 1998
Langslet, Lars Roar: «Fra innsiden», Oslo 1994
Langslet, Lars Roar: «John Lyng - samarbeidets arkitekt», Oslo 1989
Lie, Haakon: «Martin Tranmæl -et bål av vilje», Oslo 1988
Lie, Haakon: «Skjebneår 1945 - 1950» og «Slik jeg ser det» bind 1 og 2, Oslo 1975-1983
Lyng, John: «Vaktskifte», «Fra borgfred til politisk blåmandag» og «Mellom øst og vest»1973,1978,1976
Martinsen, Wiktor: «Javel, statsminister», Oslo,1998
Maurseth, Per: «Gjennom kriser og makt», Arbeiderbevegelsens historie, bind 3, Oslo 1987
Mjeldheim, Leiv: «Frå folkerørsle til parti», Oslo 1984
Nerbøvik, Jostein (red): «Portretter i norsk historie 1900 - 1920», Oslo 1969
Nerbøvik, Jostein og Ottar Grebstad: «Venstres hundre år» Oslo  1984
Nordby, Trond (red): «Storting og regjering 1945 - 1985», Oslo 1985
Nordland, Andreas: «Fedrelandslagets høvding» i «Nansen ved to århundreskifter», Oslo 1996
Nordli, Odvar: «Min vei», Oslo 1985
Norsk Biografisk Leksikon, Oslo 1923 - 1983
Nygaardsvold, Johan: «Norge i krig», bind 1 og 2, Oslo 1983, 1982
Nyhamar, Jostein: «Einar Gerhardsen» bind 1 og 2, Oslo 1982, 1983
Nævdal, Bodil: «Dager efter dette», Oslo 1987
Pharo, Helge og Trond Bergh (red): «Vekst og velstand - Norsk politisk historie 1945 - 1965», Oslo 1977
Rimehaug, Erling: «Midtbanespilleren», Oslo 1997
Riste, Olav: «London-regjeringa», bind 1 og 2, Oslo 1979
Rommetveit, Hilmar: «Borgerlig samling», Oslo 1984
Seip, Jens Arup: «Et regime foran undergangen», Oslo 1965
Seip, Jens Arup: «Fra embetsmannsstat til ettpartistat og andre essays», Oslo 1963
Seip, Jens Arup: «Utsikt over Norges historie», del 2, Oslo 1981
Sejersted, Francis: «Opposisjon og posisjon», Høyres historie bind 3, Oslo 1984
Skodvin, Magne (red): «Krig i Norge» bind 1, 6, 7 og 8, Oslo 1987
Slagstad, Rune: «De nasjonale strateger», Oslo 1998
Sørensen, Øystein: «1880-årene», Oslo 1984
Thomassen, Petter: «En regjerings fall», Oslo 1991
Unneberg, Bjørn: «Per Borten», Oslo 1988
Ustvedt, Yngvar: «Det skjedde i Norge», bind 1, 2, 3 og 4, Oslo 1978, 1979, 1981, 1992
Vassbotn, Per: «Da Borten falt», Oslo 1986
Willoch, Kåre: «Minner og meninger», «Statsminister» og «Krisetid», Oslo 1988, 1986, 1988,
Wyller, Thomas Chr.: «Christian Michelsen» , Oslo 1975
Øksnevad, Toralv: «Joh. Ludw. Mowinckel», 1963
 
Litteraturliste til Harald Kjølås: Norske statsministrar, Det Norske Samlaget 1999
Redigert med digital einerett etter avtale med Det Norske Samlaget 2012

Først publisert: 27.02.2012
Sist oppdatert: 27.02.2012