Hopp til innhold
X
Innhald

Tab. 1: Regjeringar og parlamentarisk grunnlag 1884–2012

Regjeringar
Partigrunnlag
Tal på representantar
Prosent av representantane
Johan Sverdrup 1884 -1889
Venstre
1884:83 1886:84
1884: 73 1886: 74
Moderate Venstre
1889: 24
21
Emil Stang I 1889 - 1891
Høgre
51
45
Johs. Steen I 1891 - 1893
Venstre
63
55
Emil Stang II 1893 - 1895
Høgre
1893: 35 1895: 40
1893: 31 1895: 35
Francis Hagerup I
1895 - 1898
Høyre, Moderate, frittståande venstrefolk
65
57
Johs. Steen II 1898 - 1902
Venstre
1898: 79 1901: 77
1898: 69 1901: 68
Otto Blehr I 1902 - 1903
Venstre
77
68
Francis Hagerup II
1903 - 1905
Høgre, Moderate, Liberale
63
54
Chr. Michelsen 1905 - 1907
Høgre, del av Venstre, Moderate, Liberale
1905 - 06: Samlings regjering 1907: 45
1907: 37
Jørgen Løvland 1907 - 1908
Delar av Venstre, Høgre, Moderate og Liberale
45
37
Gunnar Knudsen I 1908 - 1910
Venstre (konsoliderte) og Arbeidardemokratane
61
49
Wollert Konow 1910 - 1912
Høgre og Frisinna Venstre
64
52
Jens Bratlie 1912 - 1913
Høgre og Frisinna Venstre
64
52
Gunnar Knudsen II
1913-1920
Venstre og Arbeidardemokratane
1913: 76 1916: 80 1919: 54
1913: 62 1916: 65
1919: 43
Otto B. Halvorsen I 1920-1921
Høgre, Frisinna Venstre
50
40
Otto Blehr II 1921 - 1923
Venstre
1921: 51 1922: 37
1921: 40 1923: 25
Otto B. Halvorsen II 1923
Høgre, Frisinna Venstre
57
38
Abraham Berge 1923 - 1924
Høgre, Frisinna Venstre
57
38
Johan L. Mowinckel I
1924 - 1926
Venstre
34
23
Ivar Lykke 1926 - 1928
Høgre, Frisinna Venstre
54
36
Chr. Hornsrud 1928
Arbeidarpartiet
59
39
Johan L. Mowinckel II
1928 - 1931
Venstre
30
20
Peder L. Kolstad 1931 - 1932
Bondepartiet
25
17
Jens Hundseid 1932 - 1933
Bondepartiet
25
17
Johan L. Mowinckel III
1933 - 1935
Venstre
1933: 33
1934: 24
1933: 22
1934: 16
Johan Nygaardsvold 1935 -1945
Arbeidarpartiet
1935: 69 1937: 70
1935: 46 1937: 47
Einar Gerhardsen I 1945
Samlingsregjering
Einar Gerhardsen II 1945 - 51
Arbeidarpartiet
1945: 76 1949: 85
1945: 51 1949: 57
Oscar Torp 1951 - 1955
Arbeidarpartiet
1951: 85 1953: 77
1951: 57 1953: 51
Einar Gerhardsen III
1955 - 1963
Arbeidarpartiet
1955: 77 1957: 78
1961: 74
1955: 51 1957: 52
1961: 49
John Lyng 1963
Høgre, Sp, Venstre, KrF
74
49
Einar Gerhardsen IV 1963 - 1965
Arbeidarpartiet
74
49
Per Borten 1965 - 71
Sp., Høgre, Venstre, KrF
1965: 80
1969: 76
1965: 53
1969: 51
Trygve Bratteli I 1971 - 72
Arbeidarpartiet
74
49
Lars Korvald 1972 - 1973
KrF, Sp og del av Venstre
39
26
Trygve Bratteli II 1973 - 1976
Arbeidarpartiet
62
40
Odvar Nordli 1976 - 1981
Arbeidarpartiet
1976: 62 1977: 76
1976: 40 1977: 49
Gro Harlem Brundtland I 1981
Arbeidarpartiet
76
49
Kåre Willoch I 1981 - 1983
Høgre
53
34
Kåre Willoch II 1983 - 1986
Høgre, KrF, Sp
79
51
Gro Harlem Brundtland II
1986 - 1989
Arbeidarpartiet
71
45
Jan P. Syse 1989 - 1990
Høgre, Sp, KrF
62
38
Gro Harlem Brundtland III
1990 - 1996
Arbeidarpartiet
1990: 63
1993: 67
1990: 38
1993: 41
Thorbjørn Jagland 1996 - 1997
Arbeidarpartiet
67
41
Kjell Magne Bondevik I 1997 -2000
Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Venstre
42
25
Jens Stoltenberg I 2000 - 2001
Arbeidarpartiet
65
39
Kjell Magne Bondevik II 2001 - 2005
Kristeleg Folkeparti, Høgre, Venstre
62
38
Jens Stoltenberg 2005 II -
Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet
2005: 87
2009: 86
2005: 51
2009: 51
Erna Solberg 2013–

Høgre og Frp 77 46
I 1882 hadde Stortinget 114 medlemer. Dette vart auka til 117 i 1903, 123 i 1906, 126 i 1918, 150 i 1921, 155 i 1973 og 165 ved valet i 1989. I 2005 vart talet på representantar auka til 169

 
Kjelder
 
 
Utdrag frå Harald Kjølås: Norske statsministrar, Det Norske Samlaget 1999
Redigert med digital einerett etter avtale med Det Norske Samlaget 2012

Først publisert: 27.02.2012
Sist oppdatert: 01.03.2017