Hopp til innhold
X
Innhald

Tab. 6: Oversikt kva fylke statsministrane vart fødde i

Østfold:

Chr. Aug. Selmer
Peder Kolstad
Oscar Torp

Oslo/Akershus:

Chr. H. Schweigaard
Emil Stang
Johs. Steen
Otto B. Halvorsen
Einar Gerhardsen
Gro Harlem Brundtland
Kåre Willoch
Jens Stoltenberg

Hedmark:

Otto Blehr
Odvar Nordli

Oppland:

Jens Bratlie

Buskerud:

Chr. Hornsrud
Lars Korvald
Thorbjørn Jagland

Vestfold:

Frederik Stang
Johan Sverdrup
Francis Hagerup
Trygve Bratteli
Jan P. Syse

Aust-Agder:

Gunnar Knudsen

Vest-Agder:

Jørgen Løvland
Abraham Berge

Rogaland:

Jens Hundseid

Hordaland:

Christian Michelsen
Wollert Konow
Johan Ludw. Mowinckel
Erna Solberg

Møre og Romsdal:

Kjell Magne Bondevik

Sør-Trøndelag:

Ivar Lykke,
Johan Nygaardsvold
John Lyng
Per Borten
Ingen statsminister har førebels kome frå Telemark, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

 
Kjelder
 
 
Utdrag frå Harald Kjølås: Norske statsministrar, Det Norske Samlaget 1999
Redigert med digital einerett etter avtale med Det Norske Samlaget 2012

Først publisert: 28.02.2012
Sist oppdatert: 01.03.2017