Hopp til innhold
X
Innhald

Millits

Milits er i statlege, militære samanhengar namn på ulike typar ikkje-ståande avdelingar som har gått gjennom militær grunnopplæring, og som i krisesituasjonar kan mobiliserast for lokalforsvar.
Milits har òg vore brukt om den statlege ordensmakta i sosialistiske og einskilde tidlegare sosialistiske land og om ulike ikkje-statlege, væpna grupper. I USA i 1990-åra vart milits brukt om ei rørsle av høgreorienterte væpna grupper med ei sterkt anti-føderal, ofte rasistisk, ideologi.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 07.04.2014