Hopp til innhold

Taubane

Taubane, transportinnretning. Ei taubane består av ei rekkje master som ber eit beretau. På dette rullar det eit hjul eller hjulpar, der lasta, behaldaren eller transportvogna er hengd opp. Eitt-tausystemet vil seie at det same tauet både ber og trekkjer vogna, medan totausystemet vil seie at vogna heng i beretauet og blir trekt av eit trekktau.
Les meir om Taubane