Hopp til innhold

Interrail

Interrail, reiseordning som gir rett til uavgrensa reise med jernbane i inntil éin månad i dei europeiske landa som er med i ordninga.

Les meir om Interrail

Kingbolt

I moderne bilar er kingbolten erstatta av eit øvre og eit nedre kuleledd, men kingboltar er framleis i bruk i lastebilar og bussar.

Les meir om Kingbolt

Motorsykkel

Motorsykkel, tohjula køyretøy med to- eller firetakts motor, eventuelt med sidevogn. Den første motorsykkelen blei utvikla av Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach i 1885.
Les meir om Motorsykkel

Traktor

Traktor (av latin trahere, ’trekkje’), motorkøyretøy som er bygd for å trekkje ein arbeidsreiskap eller tilhengjar.
Les meir om Traktor