Hopp til innhold

Bentley

Bentley, britisk bilmerke. Dei hadde eigen fabrikk frå 1919 til 1931, og den første bilen blei sleppt på marknaden i 1921. 

Les meir om Bentley

Bil

Bil, motorkøyretøy som køyrer på minst tre og som oftast fire hjul, og som er laga for køyring på veg.

Les meir om Bil

Chassis

Chassis (av fransk), ei ramme eller innfatning som er den berande konstruksjonen, vanlegvis understellet, på ein bil.

Les meir om Chassis

Drosje

Drosje eller taxi, køyretøy med sjåfør som passasjerar kan leige. I Noreg må ein ha løyve for å drive drosjeverksemd.

Les meir om Drosje

Interrail

Interrail, reiseordning som gir rett til uavgrensa reise med jernbane i inntil éin månad i dei europeiske landa som er med i ordninga.

Les meir om Interrail

Kingbolt

I moderne bilar er kingbolten erstatta av eit øvre og eit nedre kuleledd, men kingboltar er framleis i bruk i lastebilar og bussar.

Les meir om Kingbolt

Lokomotiv

Lokomotiv eller lok, køyretøy som er laga for å trekkje vogner på ei jernbane. Ordet kjem frå latin locus, ’stad’, motivus, ’som bevegar’.

Les meir om Lokomotiv

Motorsykkel

Motorsykkel, tohjula køyretøy med to- eller firetakts motor, eventuelt med sidevogn. Den første motorsykkelen blei utvikla av Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach i 1885.
Les meir om Motorsykkel

Røyrpost

Røyrpost, transport av brev og liknande i lukka behaldarar som ved hjelp av trykkluft eller vakuum blir drivne gjennom røyr.

Les meir om Røyrpost

Sporveg

Sporveg, bybane eller trikk, skjenegåande trafikk på bakkeplan som heilt eller delvis går i bygater. Det finst sporvegar i byar over heile verda.

Les meir om Sporveg

Traktor

Traktor (av latin trahere, ’trekkje’), motorkøyretøy som er bygd for å trekkje ein arbeidsreiskap eller tilhengjar.
Les meir om Traktor

Veg

Veg, ei ferdselsåre, oftast nytta om strekningar som er regulerte til trafikk av personar eller køyretøy.

Les meir om Veg

Vegprising

Vegprising er eit avgiftssystem som tek utgangspunkt i dei reelle kostnadene bilistar påfører samfunnet ved å bruke ein gitt veg på eit gitt tidspunkt.

Les meir om Vegprising