Hopp til innhold

Elite

Elite

Elitar er små grupper med makt til å påverke samfunnsutviklinga. Dei finst i alle land, også i land med demokratiske styresett.

Les meir om Elite

Familieinnvandring

Nære familiemedlemer av ein norsk eller utanlandsk statsborgar som allereie har opphaldsløyve i Noreg, kan, om visse vilkår er oppfylte, få opphaldsløyve for å leve saman med denne personen. Denne typen opphald blir kalla familieinnvandring.

Les meir om Familieinnvandring

Folkerøysting

Folkerøysting, val der borgarar med røysterett tek stilling til eit på førehand definert spørsmål, og eit institusjonelt uttrykk for direkte demokrati.

Les meir om Folkerøysting

Frankfurtskulen

Frankfurtskulen eller Institutt for sosialforsking vart grunnlagt av Felix Weil i Frankfurt i 1923, med føremålet å drive Marx-inspirert samfunnsforsking.
Les meir om Frankfurtskulen

Innvandrar

Innvandrar

Ein innvandrar er ein person som flyttar til eit anna land enn fødelandet for å busetje seg der. «Innvandrar» er eit sekkeomgrep som dekkjer ulike grupper, uavhengig av kva grunn dei har til å flytte.

Les meir om Innvandrar

Likeverd

Likeverd

Likeverd vil seie at noko har like stort verd. Forståinga av at alle menneske har like stort verd, er eit viktig grunnlag for demokrati og menneskerettar.

Les meir om Likeverd

Makt

Makt

Makt er den evna som personar og institusjonar har til å fremje eigne mål ved å få andre til å handle på bestemte måtar.

Les meir om Makt

Rushdie-saka

14. februar 1989 erklærte ayatolla Khomeini dødsdom over forfattaren Salman Rushdie på grunn av den den islamkritiske romanen Sataniske vers.

Les meir om Rushdie-saka