Hopp til innhold
X
Innhald

Arbeidarklassa

Arbeidarklassa er ei samfunnsklasse som omfattar hushald der hovudforsørgjaren er arbeidar eller lågare funksjonær. Arbeidarklassa er det sosiale grunnlaget for arbeidarrørsla og ei lang rekkje politiske, sosiale og kulturelle organisasjonar. Fagrørsla er det største organisatoriske uttrykket for arbeidarklassa.
I marxistisk teori er arbeidarklassa hovudkrafta i kampen for eit sosialistisk samfunn.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.03.2012
Sist oppdatert: 23.03.2012