Hopp til innhold
X
Innhald

Intelligentsia

Intelligentsia (frå latin via russisk) eigentleg intelligens(en), det vil seie dei intellektuelle sett på som klasse i eit land. Opphavleg var intelligentsiaen dei liberale og revolusjonære i Russland under tsaren.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 29.03.2012
Sist oppdatert: 29.03.2012