Hopp til innhold
X
Innhald

Prestegard

Prestegard, bustad for prest. Historisk var prestegardane både bustad og inntektskjelde for prestane. Prestane hadde også ansvaret for gardsdrifta. Denne ordninga varte til Prestegårdslova av 1955. Då vart prestane lønsmottakarar.
Mange norske prestegardar har røter attende til middelalderen. Det er i dag Opplysningsvesenets fond som eig og vedlikeheld prestebustadane.
Om Opplysningsvesenets fond:
http://www.ovf.no/Prestebolig

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 02.04.2012
Sist oppdatert: 02.04.2012