Hopp til innhold
Foto: nyebilder.no/ Senterpartiet, Flickr.com CC BY-ND 2.0
Foto: nyebilder.no/ Senterpartiet, Flickr.com CC BY-ND 2.0
X
Innhald

Anne Beathe Tvinnereim

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, diplomat, politikar og andre nestleiar i Senterpartiet frå 2014.

Anne Beathe Tvinnereim er fødd 22. mai 1974 i Halden i Østfold og bur i Ytre Enebakk. Ho var utviklingsstudent på New Zealand i 1992–93, studerte språk og statsvitskap i Ecuador, Portugal og Costa Rica i 1996–98 og blei cand.mag. frå Universitetet i Oslo i 2003, med faga statsvitskap, spansk og portugisisk. I 2005–07 tok ho utanriksdepartementet sitt aspirantkurs, og ho tok mastergrad i statsvitskap ved Universitetet i Oslo i 2008.
Tvinnereim var politisk sekretær i Senterpartiets hovudorganisasjon i 1998–2000, politisk rådgivar for stortingsgruppa til Senterpartiet i 2002–05, førstekonsulent ved WTO-seksjonen (seksjonen for handelspolitikk og WTO (Verdshandelsorganisasjonen)) i Utanriksdepartementet i 2005–06 og ambassadesekretær ved den norske ambassaden i Maputo i Mosambik i 2007–11. I 2011–13 var ho statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, og frå 2013 arbeider ho i Utanriksdepartementet, i Midt-Austen-seksjonen.
Ho var medlem av politisk utval i Senterungdommen i 1996–98, internasjonal leiar i 1998–2000 og leiar av Senterungdommen i 2000–02, Tvinnereim var 1.-kandidat for Senterpartiet i Østfold ved stortingsvalet i 2001, men partiet fekk ikkje nok røyster til å få stortingsplass frå Østfold. Ho blei vald inn i sentralstyret i Senterpartiet i 2013 og blei 2. nestleiar i 2014.
På det ekstraordinære landsmøtet til Senterpartiet i april 2014 tapte Tvinnereim kampvoteringa om vervet som 1. nestleiar mot Ola Borten Moe, og ho blei vald til 2. nestleiar. Tvinnereim blir sett på som ein lagspelar og organisasjonsbyggjar, med mykje kunnskap og stor utstråling. Ho har som mål å samle partiet og nå ut til nye veljarar i tettbygde strøk gjennom ein tydelegare grøn og internasjonal profil, og ho vil ha ein meir kritisk politikk når det gjeld forholdet til EU og EØS.
Kjelder
Peikarar

Først publisert: 29.10.2014
Sist oppdatert: 29.10.2014