Hopp til innhold

Silje Aambø Langvatn

Silje Aambø Langvatn er ein norsk filosof og statsvitar som forskar på korleis makt kan utøvast på ein rettvis måte.

Silje Aambø Langvatn er fødd i Oslo 23. oktober 1976 og voks opp i Volda. Ho gjekk ut frå Volda vidaregåande skule i 1995 og sat sidan i hovudkomiteen i Operasjon Dagsverk. Langvatn har ein mastergrad i internasjonal og europeisk politikk frå Edinburgh University og eit hovudfag i filosofi frå Universitetet i Bergen.

Langvatn tok doktorgraden i 2013 med ei avhandling om John Rawls' demokratiforståing. Som stipendiat var ho knytt til Senter for vitskapsteori ved Universitetet i Bergen. Sidan 2013 har ho vore tilsett ved PluriCourts – Senter for forsking om internasjonale domstolars legitimitet – ved Universitetet i Oslo.

I forskinga si har Langvatn arbeidd med liberalisme, demokratisk teori og internasjonal rett. Eit spørsmål som særleg har oppteke henne, er korleis politikarar, dommarar og borgarar kan grunngi maktutøvinga si i eit moderne liberalt demokrati.

Langvatn hentar impulsar både frå angloamerikanske og kontinentaleuropeiske tenkjarar. I doktoravhandlinga drøftar ho Rawls' syn på offentleg fornuft i lys av kritikken frå Jürgen Habermas.

Langvatn er ein aktiv formidlar og har skrive artiklar og innlegg i ei rekkje norske aviser og tidsskrift.

Kjelder

Universitetet i Oslo: «Silje Aambø Langvatn», jus.uio.no: http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/siljala/ [lesedato 04.04.2018]

Universitetet i Bergen: «Demokratiet trenger en offentlig begrunnelsesplikt», uib.no: http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Langvatn_Silje.html [lesedato 04.04.2018]

Peikarar

Silje Aambø Langvatn: «Superborgaren», dagsavisen.no 

Silje Aambø Langvatn: «Kva er det norske?», nrk.no

Først publisert: 13.06.2018
Sist oppdatert: 17.08.2018