Hopp til innhold
X
Innhald

Stebarn

Stebarn er barn som ektefellen har frå eit tidlegare ekteskap eller utanfor ekteskap. Dersom barnet er umyndig og den biologiske mora eller faren døyr, må den ektefellen som framleis lever, ha samtykkje frå overformynderiet for å kunne sitje i uskifta bu. Stebarn som er myndige, kan krevje at buet blir skifta.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.03.2012
Sist oppdatert: 23.03.2012