Hopp til innhold
X
Innhald

Sosial rolle

Sosial rolle er ei nemning for forventningar og normer som ein typisk blir møtt med i sosiale posisjonar og situasjonar. Til dømes rettar og plikter, påbod, forbod og løyve som gjeld for kvinner, forbrukarar og personar i ulike aldrar og yrke. Vanlege uttrykk er til dømes "kvinnerolle", "aldersrolle", "yrkesrolle" og "forbrukarrolle".

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.03.2012
Sist oppdatert: 23.03.2012