Hopp til innhold
X
Innhald

Vernepleiar

Vernepleiar, person som arbeider med funksjonshemma barn, ungdom og vaksne. Arbeidsoppgåvene omfattar mellom anna dagleg omsorg, opplæring og sysselsetjing. Vernepleiarutdanninga er ei treårig utdanning ved høgskule. Opptakskravet er eksamen frå allmennfagleg studieretning ved vidaregåande skule eller tilsvarande.


 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 01.09.2014