Hopp til innhold

Bloddoping

Bloddoping, tapping av blod ei stund før ein idrettskonkurranse for så å føre blodet tilbake i kroppen tett opp til konkurransen.

Les meir om Bloddoping

Bowling

Bowling (engelsk), kjeglespel som blir spela med ei stor kule med tre hòl for høvesvis tommel, peike- og langfinger.

Les meir om Bowling

Doping

Fellesnemning på det å bruke eller medverke til bruk av midlar og metodar som direkte eller indirekte aukar prestasjonsevna på ein kunstig måte hos dyr eller menneske.

Les meir om Doping

Double

Double (engelsk), nemning på spel innanfor ulike sportsgreiner, til dømes tennis, der to par deltakarar spelar mot kvarandre.

Les meir om Double

Galopp

Galopp (av fransk), den raskaste gangarten hos hestar. Ved galopp er kroppen til hesten vekselvis i svev, støtta av eitt eller fleire bein.

Les meir om Galopp

Gymnastikk

Gymnastikk (av gresk gymnós, ’naken’), utføring av kroppsøvingar for å utvikle og halde ved like smidigskapen og styrken til kroppen.

Les meir om Gymnastikk

Kongepokal

Kongepokal, årleg premie som H.M. Kongen deler ut til beste kvinne og beste mann for prestasjon i eit senior-NM. Dette gjeld i dei fleste organiserte idrettane som er arrangerte av Norges idrettsforbund.

Les meir om Kongepokal

Orientering

Orientering eller o-løp, idrett der det gjeld å ta seg fram i terrenget så raskt som mogleg via kontrollpostar i rett rekkjefølgje frå start til mål.

Les meir om Orientering

Ridesport

Riding eller dressurriding er konkurransar der kompliserte øvingar (figurar) blir utførte på ei bestemt tid, og der feil gir straffepoeng.

Les meir om Ridesport

Rodeo

Rodeo, rideoppvising med utamde hestar eller oksar, lassokasting og andre ferdigheiter som er relaterte til cowboymiljøet. 

Les meir om Rodeo