Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie


22.4.1961 prentar Aftenposten i veketillegget sitt det ukjende diktet «Voni» av Ivar Aasen. Han har datert diktet 12.6.1891 og har skrive det som helsing i ei minnebok for Ingeborg Alsaker-Nøstdahl, f. Digernes i Ørsta (sjå 3.12.2009).
 
22.4.1969 vedtek Odelstinget lov om grunnskulen, som inneber ni års obligatorisk skule og dermed skriftleg undervisning i nynorsk for heile årskulla. Med 51 mot 35 røyster vedtek Odelstinget at røysteretten ved val av skulemål skal avgrensast til foreldre og føresette til barn under 14 år. Odelstinget vedtek samrøystes at alle lærebøker skal liggje føre på begge målformer til same tid og til same pris. Lova skal gjelde frå 1.8.1971 og skal vere innført i alle kommunar seinast hausten 1974.
 
22.4.2009 har dokumentarfilmen Heimegutar om hiphopgruppa Side Brok premiere under Den norske dokumentarfilmfestivalen i Volda. Regissør er Turid Rogne.
 

All verdas språk

22. april 1500 siglar den portugisiske sjøfararen Pedro Alvares Cabral inn i det som i dag er Porto Seguro sør i Bahia, Brasil, gjer landnåm for kong Emanuel I av Portugal og kallar staden Ilha da Vera Cruz.
Med 1500 mann om bord på 12 skip har han lagt ut frå Lisboa 9. mars 1500. Den 1. mai sender han eit skip tilbake til Lisboa for å melde frå om landnåmet. Dette blir grunnlaget for portugisisk som hovudspråk i Brasil.
I dag er nærmare 200 urfolksspråk framleis i bruk i landet, men dei blir brukte av om lag 400 000 menneske. Størst av desse språka er guaraní med bort imot 50 000 brukarar. Særleg langs kysten er det lite att av desse urfolksspråka, og Brasil er såleis eit land med mange utsette språk. Derimot har kanskje så mykje som 1,5 millionar innbyggjarar tysk som morsmål og 500 000 italiensk.
I 2006 opnar det største språkmuseet i verda i São Paulo. Museu de língua portuguesa fyller 4300 m2 på den viktorianske jernbanestasjonen Estação da Luz. Museet formidlar også historia om urfolksspråka i landet.
Sist oppdatert: 30.01.2014