Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

18.12.1887 annonserer Alb. Cammermeyer Vossa-Stubba av Per Sivle i Dagbladet. Boka er gitt ut av Det Norske Samlaget i kommisjon hos Alb. Cammermeyer (sjå 15.3.1887). 

18.12.1890 prentar Nordmannen «Upp, fegnast alle, fegnast no», ein salme av Thomas Kingo frå 1689 som er omsett av Elias Blix. Året etter endrar Blix førstelinja til «Upp, gledjest alle, gledjest no». Det er denne varianten Odd Nordstoga bruker på plata Strålande jul i 2009 (sjå 2009).

18.12.1903 ligg Grunnlov og riksakt føre i landsmålsversjon, omsett av Nikolaus Gjelsvik og utgitt som nr. 11 i serien Norske Folkeskrifter. Justisdepartementet har godkjent omsetjinga.

18.12.1925 fastset statsråd Ivar Tveiten at Nynorsk Salmebok er godkjend til bruk i kyrkjene.

18.12.2009 kunngjer Utlendingsdirektoratet at statsborgarbrevet frå no av skal finnast også på nynorsk. Alle nye statsborgarar får eit slikt statsborgarbrev.

18.12.2019 lyser Nynorsk kultursentrum ut anbod for basisutstilling med digitale løysingar i Vinje-senteret. Fristen for anbod er 23. april 2020, og kontrakten går fram til 31. desember 2021 (sjå 29.2.2016).


All verdas språk

18. desember 1603 sender Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) ut sin første flåte med handelsskip under leiing av Steven van der Haghen.

Selskapet er blitt skipa i Amsterdam 20. mars 1602 gjennom ei samanslåing av fleire eldre selskap og skal fremje nederlandske handelsmonopol særleg i delar av Asia. Dette inneber også at nederlandsk blir spreidd og etablert som språk i delar av Søraust-Asia. Eit liknande selskap, Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, blir skipa 3. juni 1621 for å oppnå det same i Vestindia.

VOC syter for forsyningar til nederlandske koloniar i Asia, samhandlar med misjonærar, kjøper sølv og kopar frå Japan og handlar silke, porselen og bomull med Kina og India. Frå 1640 tek VOC over viktige hamner på Sri Lanka frå portugisiske handelsinteresser og tek kontroll over Malabar-kysten i India. Etter ein fredsavtale mellom Nederland og Portugal i 1663 er Goa det einaste Portugal har att i India.

Selskapet blir avvikla i 1791.

Sist oppdatert: 06.10.2020