Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

5.12.1931 kjem første nummeret av Hardanger Bygdeblad ut i Norheimsund med Peder Simonsen Eikrem som redaktør. Siste nummeret kjem 14.1.1967.

5.12.1934 omtalar Ola Raknes debutromanen Men det var det ingen som visste av Lars Berg i NRK Radio. Boka er nettopp komen ut på Tiden Norsk Forlag, som framhevar at forfattaren er formann i Norsk Lærarmållag. 

5.12.2018 gjer fylkestinget i Telemark fylkeskommune dette samrøystes vedtaket: «Telemark fylkeskommune innvilger kr 2 mill som investeringstilskudd til Vinjesenteret» (sjå 29.2.2016 og 12.12.2018).

All verdas språk

5. desember 1996 vedtek parlamentet i Iran ei lov som forbyd bruken av utanlandske ord og namn i landet. Berre namn og ord på persisk kan brukast.

Den persiske avisa Shargh, Foto: Hussein Derakhshan, flickr.com CC BY 2.0

Den persiske avisa Shargh, Foto: Hussein Derakhshan, flickr.com CC BY 2.0

Persisk blir i Iran også kalla parsi, medan nemninga farsi skriv seg mest frå engelsk. Persisk har vore talt i dagens Iran i minst 2000 år. Det er no offisielt språk i Iran og har saman med pashto same status i Afghanistan, men der er språket sidan 1958 blitt kalla dari.

Persisk er også offisielt språk i Tadsjikistan, kalla tâjiki eller tadsjikisk. Russisk kultur har lenge dominert Tsjadikistan, og difor inneheld språket der mange russiske lånord. Til skilnad frå parsi eller farsi blir tadsjikisk skrive med det kyrilliske alfabetet, innført av russiske styresmakter i 1946. Etter 1993 blir latinsk skrift brukt jamt meir også for tadsjikisk.

Persisk blir også brukt i Samarkand og andre delar av Usbekistan, der usbekisk frå 21. oktober 1989 er det einaste offisielle språket.

Som førstespråk for om lag 110 millionar menneske er persisk eit av dei store språka i verda.  

Sist oppdatert: 05.12.2020