Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

17.2.1975 opnar Norsk Målungdom den første landsomfattande dialektaksjonen, som varer til 22.2.

17.2.1986 gir Det Norske Samlaget ut Nynorskordboka, redigert av Marit Hovdenak o. fl. Dette er eit biprodukt av arbeidet med Norsk Ordbok

17.2.2005 gir Sandnes tingrett Noregs Mållag rett i at Sandnes kommune inntil vidare ikkje kan blande bokmåls- og nynorskelevar i same klassen viss foreldra ikkje ønskjer det. Kommunen gjorde dette ved tre skular frå hausten 2004. Sandnes kommune ankar saka til Gulating lagmannsrett (sjå 23.5.2005 og 24.6.2005).

17.2.2011 blir band IX av Norsk Ordbok, ramost – skodda, gitt ut av Det Norske Samlaget. Hovudredaktørar er Oddrun Grønvik, Lars S. Vikør og Dagfinn Worren. Bandet er redigert av Olaf Almenningen, Anneke Askeland, Sturla Berg-Olsen, Kristine G. Eide, Eli Johanne Ellingsve, Øyalf Endresen, Anne Engø, Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Kjetil Gundersen, Madeleine Halmøy, Hilde C.F. Haug, Hege Fjeldseth Hellum, Tor Erik Jenstad, Knut E. Karlsen, Astrid Nilsen-Nygaard, Børge Nordbø, Åshild Næss, Toril Opsahl, Solveig Helene Rekdal, Ålov Synnøve Runde, Dagfinn Rødningen, Kari-Anne Selvik, Kåre Skadberg, Terje Svardal, Ellen Hellebostad Toft, Lars S. Vikør, Åse Wetås, Gunnhild Wiggen, Solveig Wikstrøm, Dagfinn Worren, Ingjerd Lægreid Ødemark, Leiv Inge Aa, Gunhild Aamodt.

All verdas språk

17. februar 2008 erklærer parlamentet i Kosovo at Kosovo er ein sjølvstendig stat etter å ha vore ein del av Serbia sidan 1913. Serbia har enno ikkje godteke dette, men Kosovo og Serbia har etter kvart utvikla avgrensa former for samarbeid.

Status for dette vedtaket er det framleis internasjonal usemje om. Då SN 10. juni 1999 etablerte sin mellombelse administrasjon etter krigen som NATO hadde opna 24. mars same året, blei engelsk for ei tid einerådande i forvaltninga. Albansk og serbisk er offisielle språk i Kosovo, der mange også bruker tyrkisk, romanes, bosnisk, kroatisk eller montenegrinsk. Kommunalt kan eit språk få offisiell status viss det blir brukt av minst fem present av dei som bur der. I Prizren er tyrkisk offisielt språk same kor mange tyrkisktalande som bur der.

Dei fleste i Kosovo, i 2011 om lag 95 prosent, taler albansk gheg. Tilsette i offentleg forvaltning treng berre å bruke det eine av dei to offisielle språka. I grunnskulen får elevane undervisning på eit av fem språk, alt etter kvar dei bur – albansk, bosnisk, kroatisk, serbisk eller tyrkisk.

Tydelegare enn mange definerer kosovoalbanarar sin fellesskap gjennom språket. I november 1969 opna universitetet i Pristina. For første gong kunne dermed kosovoalbanarar ta høgare utdanning på sitt eige språk.

Sist oppdatert: 22.02.2019