Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

8.1.1865 blir presse- og ungdomslagsmannen Ivar Flem fødd. Han er redaktør i Sunnmørsposten frå 1894 til 1946.

8.1.1880 annonserer boktrykkjar Johan Wilhelm Eide i Bergens Tidende at ABC-Bok av Andreas Austlid ligg føre. Han har skipa J.W. Eides Forlag for å gi ut denne første ABC-boka på landsmål. Austlid vann ein konkurranse utlyst av Vestmannalaget om ei slik lærebok. Førsteopplaget er på 4000 eksemplar. Boka blir raskt teken i bruk mange stader og kjem i ny utgåve i 1888. 

8.1.1884 blir Nils Lavik fødd. Han er stortingsrepresentant for KrF 1934–53.

8.1.1909 kjem første nummeret av Rygja Tidend ut i Stavanger med Einride Tveito som redaktør, etter prøvenummer 18.11.1908. Siste nummeret kjem 20.12.1918.

8.1.1917 blir skuledirektør Olav Åm fødd i Vindafjord.

8.1.1925 kjem første nummeret av Bygdebladet ut i Naustdal med Arne Sølvberg som redaktør. Siste nummeret kjem 14.5.1929.

8.1.1999 skipar Norsk Ordbok til dagskonferansen «Nynorsk på nettet» i Oslo. Konferansen markerer at digitaliseringa av setelarkivet til Norsk Ordbok er fullført, og Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo er dermed avslutta. Forvaltninga og utviklinga vidare blir overlaten til etterfølgjarorganet Eining for digital dokumentasjon (DOK) ved Universitetet i Oslo.  

8.1.2004 går Drangedalsposten i Drangedal over til å bli redigert på nynorsk etter å ha kome ut sidan 1989. Det varer så lenge Sigbjørn Høidalen er redaktør, til 2006. Då avisa blei skipa i 1989, var noko stoff på nynorsk, også delar av dei formelle skipingsdokumenta.

All verdas språk

8. januar 1996 døyr forteljaren Red Thunder Cloud, eller Cromwell Ashbie Hawkins West, 76 år gamal. Han skal vere den siste som talte det amerikanske urfolkspråket catawba, eit av sioux-språka.

Catawba-folket held til i grenseområdet mellom Nord- og Sør-Carolina. På 1600-talet herja ein koppeepidemi som gjekk hardt ut over mellom andre dette urfolket. Seinare går mange liv tapt i fleire brutale krigar frå 1862 til 1890. Ein massakre ved Wounded Knee Creek i Sør-Dakota står i ei særstilling. Den 29. desember 1890 gjekk 500 soldatar frå kavaleriet til åtak på ein sioux-leir og drap minst 150 menneske.

No held sioux-folket til i reservat og lokalsamfunn i fleire delstatar i USA og i fleire område i Canada. Sioux-folket kan språkleg delast geografisk i tre – austdakota, vestdakota og lakota. Om lag 33 000 taler sioux i USA og Canada – fire urfolkspråk blir brukte av endå fleire: navahocree, inuittisk og ojibwe.

Ei anna nemning for inuittisk er kalaallisut, før kalla grønlandsk. Innbyggjarane på Grønland utgjer halvparten av alle som snakkar inuittisk.

Sist oppdatert: 10.08.2020