Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

19.7.1891 blir redaktør Jens Nederhagen fødd.
 
19.7.1901 blir journalisten Gerhard Garatun-Tjeldstø fødd.
 
19.7.1949 blir forfattaren Solveig Aareskjold fødd.
 
19.7.1951 blir prost Ingvar Ødegaard fødd.
 
19.7.1965 blir museumsstyrar Eirik Helleve fødd.
 

All verdas språk

19. juli 1901 blir den II. Orthographische Konferenz avslutta i Berlin. Konferansen etablerer ei einskapleg rettskriving for tysk ved å føre vidare skulereglar i Prøyssen og det som alt er gjort av Konrad Duden gjennom hans ordbokverk Duden frå 1872.

Vedtaka blir i 1902 stadfesta i forbundsrådet og riksrådet i Austerrike og i Sveits. Same året kjem ei ny utgåve av Duden, og for første gong har Konrad Duden no hatt med seg ein redaksjon i arbeidet.

Ein av dei første som normerer tysk, er Justus Georg Schottel. Han gir i 1663 ut Ausführliche Arbeit Von der Teutschen HaubtSprache, ei bok på nær 1500 sider. Her argumenterer han som den første for eit felles tysk språk: «Die hochdeutsche Sprache … ist nicht ein Dialectus eigentlich, sondern Lingua ipsa Germanica.»

I det vidare arbeidet med tysk rettskriving får forfattaren Johann Christoph Gottsched mykje å seie med boka Grundlegung einer deutscher Sprachkunst i 1748. I det heile er diktarane viktige meiningsdannarar i normering av tysk på 1700- og 1800-talet, til organiserte tiltak som Orthographische Konferenz tek meir over. Den første av desse konferansane blir halden i 1876 for å etablere ei felles rettskriving i det nye Deutsches Reich.
Sist oppdatert: 04.03.2014