Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie


15.6.1995 tek Einar Schibevaag til i stillinga som dagleg leiar for Ivar Aasen-året 1996 (sjå 10.3.1994, 27.1.1995, 5.1.1996).

15.6.2016 bed Bergen bystyre byrådet om å leggje fram ei sak innan sommaren 2017 om «korleis kommunen gjennom ein aktiv språkpolitikk kan bidra til at Bergen tar sitt språklege ansvar som Vestlandets nynorskhovudstad». Ska skal innehalde «ei vurdering av nynorsken sine kår i bergensskulen og byen forøvrig, ein strategi for korleis Bergen kommune skal nytte meir nynorsk i forvaltninga, i offentleg informasjon, og i utadretta kommunikasjon med publikum, retningsliner som sikrar at ein viss prosentdel av dei politiske sakene som blir levert til bystyret sine organ har saksutgreiingar som er skrivne på nynorsk». Vedtaket blir gjort etter ein interpellasjon frå Njaal Neckelmann (V).
 

All verdas språk

 
15. juni 1899 blir den moheganske antropologen Gladys Tantaquidgeon fødd i Uncasville, Connecticut.  Ho døyr 1. november 2005.

Mohegan-stammen høyrer til i øvre del av Thames River-dalen i Connecticut. Eit av språka deira var mohegan-pequot. Den siste talaren av dette språket skal ha vore Fidelia Flying Bird A. Hoscott Fielding, som døydde i 1908. På grunnlag av Gladys Tantaquidgeons forsking blir det frå 2012 arbeidd systematisk med å ta i bruk att mohegan-pequot. 

I Nord-Amerika er godt over 300 urfolksspråk med tida blitt reduserte til om lag 165. Berre åtte av dei blir brukte av fleire enn 10 000. Av nær 310 millionar innbyggjarar i USA er vel fem millionar rekna som urfolk. Dei offisielle nemningane for desse er American Indian og Alaska Native. Om lag 20 prosent av dei bur i reservat.

Den største folkegruppa er cherokee, som tel om lag 800 000 menneske. Med 13 prosent urfolk er Alaska den delstaten som har størst del urfolksbakgrunn blant innbyggjarane sine.
Sist oppdatert: 29.05.2017