Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

24.6.1898 held Anders Hovden opningstale for det nye Ivar Aasen-museet som familien Aasen har reist på heimetunet i Ørsta (sjå 23.9.1896).

24.6.1933 blir lov om NRK sanksjonert. I lova heiter det at bokmål og nynorsk skal vere jamstilte i programtenesta.

24.6.1949 kjem første nummeret av Hardanger Folkeblad ut i Odda med Leif Granli som redaktør.

24.6.2005 avviser kjæremålsutvalet i Høgsterett anken frå Sandnes kommune etter dom 17.2. og slår med det fast kommunen braut opplæringslova då dei blanda elevane i nynorske parallellklassar med bokmålsklassane (sjå 17.2.2005 og 23.5.2005).

24.6.2006 kunngjer Noregs Mållag vinnarane i ei jubileumsskrivetevling der over 530 tekstar frå elevar på ungdomssteget og i vidaregåande skule kom inn. Prisane blir delte ut under Dei nynorske festspela.

All verdas språk

24. juni 1923 kl. 21.00 blir «Radioavisen» eit regelmessig og nytt innslag i dansk radio. Sendinga blir opna slik:

«Hallo. Hallo. Her er Lyngby Radio. Her er Lyngby ra-di-o. Hermed begynder oplæsninger af Politikens første radioavis. For første gang i den trådløse telefonis historie forsøger vi herhjemme at udsende pressemeddelelser med nyheder af interesse for det store publikum radiofonisk til de lyttende amatører.»

Berre nokre dagar før, 15. juni, har journalist Svend Carstensen skapt den første europeiske radioavisa for å dekkje ei aktuell rettssak. Frå 1. april 1925 kjem Statsradiofonen i drift, og frå 1951 blir det også regelmessige tv-sendingar, i første omgang ein time kvar dag. Selskapet skiftar namn til Danmarks Radio i 1959.

Norsk Marconicompagni har si første radiosending 12. februar 1920. I Sverige opnar Radiotjänst sendingane sine 1. januar 1925, i Finland sender Yleisradio sitt første program 9. september 1926, medan Ríkisútvarpið på Island for første gong sender i 1930. 

Sist oppdatert: 21.02.2019