Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie


28.6.1922 gir Klara Semb ut handboka Norske folkedansar, som seinare er komne i ei rekkje nye opplag og utgåver. 

 

All verdas språk

28. juni 1982 tek den amerikanske språkforskaren og science fiction-forfattaren Suzette Haden Elgin til å utvikle planspråket láadan.

Ho bruker språket i ein romanserie, og språket er også hennar svar på ei oppfatning om at etablerte språk ikkje maktar å uttrykkje kvinneperspektiv fullgodt. Den såkalla Sapir-Whorf-hypotesen legg til grunn at språk formar oppfatningane, og eit språk som ikkje strekk til for kvinner, blir dermed avgrensande.

Det første målet hennar er å forme om lag tusen ord på det nye språket, og hausten 1982 publiserer tidsskriftet Women and Language News den første teksten på det nye språket. «My hypothesis was that if I constructed a language designed specifically to provide a more adequate mechanism for expressing women’s perceptions, women would embrace it and begin using it”, sa Elgin seinare.

For henne var láadan også eit motstykke til det maskuline språket klingon i Star Trek, skapt av den amerikanske språkforskaren Marc Okrand i 1984. Den 13. september 2004 opnar Deutsche Welle radiosendingar på klingon.
Sist oppdatert: 09.06.2020