Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

29.11.2008 blir redaktør Karoline Riise Kristiansen i ABC Startsiden tilsett som ny sjefredaktør i Nynorsk Pressekontor.


All verdas språk

29. november 1920 blir Den armenske sosialistiske sovjetrepublikken etablert, formelt frå 22. desember 1922. Armensk blir offisielt språk i den nye republikken.

I 405 utvikla munken Mesrop Mashtots det armenske alfabetet som framleis er i bruk. Armensk var på denne tida eit av dei store språka, men det har vore vanskeleg å fastleggje opphav og utvikling for dette indoeuropeiske språket. Armensk busetjing blir spreidd og delt gjennom fleire avtalar mellom herskande land, og dette fører til at armensk på 1800-talet blir delt i austarmensk og vestarmensk.

I åra 1915–17 tvangsflyttar det tyrkiske styret armenarane frå Anatolia i Det osmanske riket, og om lag 1,5 millionar menneske mistar livet. Etter dette folkemordet blir store mengder tyrkiske lånord fjerna frå armensk. I praksis er det no austarmensk som dominerer heilt i Armenia, som er sjølvstendig stat frå 1991.

I den armenske hovudstaden Jerevan blir Matenardan, Mesrop Mashtots-instituttet for gamle manuskript, etablert i 1959. Alt på 400-talet var der ei stor samling av manuskript i Vagharshapat, eit par mil frå dagens Jerevan. Over 10 000 manuskript blir brende i 1170, men samlingane blir bgde opp att. No har Matenardan nær 17 000 manuskript og 30 000 andre dokument på mange språk.

Sist oppdatert: 06.06.2017