Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

 
 
30.11.1810, i nr. 48 av Norsk Landboeblad, tek Sivert Aarflot til å prente ”Nu brugelige Norske Talemaader og Ordsprog” av Jon Vassbotn frå Volda. Dette er truleg den første språkoppskrifta frå ein bonde. Siste utdraget blir prenta i nr. 4/1811.
 

All verdas språk

 
30. november 1982 gir den amerikanske artisten Michael Jackson gir ut Thriller på plateselskapet Epic Records.
Saman med produsenten Quincy Jones har han arbeidd med opptaka mellom 14. april og 8. november. I alt arbeidde dei med 30 songar, og av dei ni som kjem med på plata, er fire skrivne av Jackson sjølv.
Dette er ei av dei første platene som det blir laga musikkvideoar til, og inga plate er blitt seld i fleire eksemplar. Salstalet skal liggje mellom 65 og 110 millionar, medan Pink Floyds The Dark Side of the Moon frå 1973 truleg er blitt seld i om lag 50 millionar eksemplar. Thriller blir dermed det enkeltståande kunstverket som har nådd lengst ut med engelskspråklege songar. I 1984 blir suksessen krona med åtte Grammy-prisar.

Sist oppdatert: 24.03.2014