Hopp til innhold
Ottar Grepstad

Nynorsk kulturhistorie

13.9.1951 kjem første nummeret av Grenda ut i Rosendal med Olav Aurvoll som redaktør.

13.9.1958 debuterer Marie Lovise Widnes med visesamlinga Gangdøra og andre viser på Tiden Norsk Forlag. Boka er illustrert av Kjell Aukrust (sjå 17.10.1957).

13.9.2005 debuterer Ruth Lillegraven med diktsamlinga Store stygge dikt på Tiden Norsk Forlag. 

13.9.2007 vedtek styret i Språkrådet samrøystes å setje i gang eit arbeid for å utforme ei ”tydeleg, enkel og stram norm utan sideformer” for nynorsk. Arbeidet skal vere avslutta våren 2009. I brev 13.11. bed Kultur- og kyrkjedepartementet Språkrådet vente til ei stortingsmelding om språk er handsama i Stortinget. Styret vedtek 22.11. å halde fram med arbeidet, men i møte

15.2.2008 vedtek styret å utsetje saka til Stortinget har handsama meldinga.

13.9.2008 offentleggjer Utdanningsdirektoratet ein rapport som viser at vidaregåande skular i 13 av 19 fylke ikkje har fått nynorske lærebøker i rett tid. Fylkeskommunane har i stor grad kjøpt inn læremiddel som ikkje er tilgjengelege i begge målformer, men dette er i strid med opplæringslova.

All verdas språk

13. september 1592 døyr den franske statsmannen og forfattaren Michel de Montaigne, 59 år gamal. Det viktigaste han gjorde, tok til i 1571.

(Artikkelen held fram under biletkarusellen.)

galleri

På 38-årsdagen 28. februar 1571 trekkjer han seg frå alle offentlege verv og blir med sine 3500 bøker verande i slottet Château de Montaigne i Périgord, Bordeaux. Der skriv han nokon ingen har gjort før, like til han i 1580 går ut i verda att. Dagen etter signerer han forordet til eit bokverk med ein tittel som for ettertida også blir nemninga for den sjangeren Montaigne har skapt: Essais.

Verket kjem ut i to delar, kalla bøker, i Bordeaux i 1580. Ei ny utgåve i 1588 inneheld også ei tredje bok. Med sitt nye eg-perspektiv blir dette eit språkleg og kulturelt paradigmeskifte i den vestlege verda.

Sist oppdatert: 05.08.2020