Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1771

29.1. fyller kong Christian VII av Danmark-Norge 22 år. Den dagen blir visa Idéen af Decoratiinerne framført. Den er skriven på vestnorsk, forfattaren er ikkje sikkert identifisert, og visa blir trykt seinare same året. 

Einar Gjellebøl gir ut Samtale mellom Einer Jermonsøn og Reiar Randulvsøn, eit klageskrift til kongen i København forma som ein samtale på romeriksdialekt. Den utprøvande forma er typisk for skriftene i prentefridomsperioden. Skriftet blir også omsett til dansk.


Sist oppdatert: 05.02.2020