Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1795

I Minerva svarar Ludvig Holberg på kritikken frå Abrahamson året før. Han peikar på at vitskapsselskapet berre har lova ei dansk ordbok, ikkje ei norsk: ”Dessuden var det vel sikrere, at de norske Ord som ei bruges i Dannemark, bleve optegnede af Nordmænd der i Landet”. Etter kvart kunne dette resulterte i ”en nogenledes fuldkommen og fullstændig Dansk og Norsk Ordbog”.
 
I Kjøbenhavnske lærde Efterretninger kommenterer presten Jacob Nicolai Wilse det første bandet av Dansk Ordbog som var kome ut to år før. Han undrar seg over at ”man saa over al Maade lidet havde der taget den Norske Mundart og de mange Norske Provincial-Ord i Betragtning”  at han meiner det bør lagast eit "Provincial-Glossarium" med slike norske ord.
 
I eit innlegg i Kritik og Antikritik går Odin Wolf lenger enn Abrahamson, Holberg og Wilse. Han meiner at ”vor National-Ordbog [skal] indeholde alle Ord, samt disses Bemærkelser, og alle Talemaader, som høres af Danske og Norske, enten disse leve i eenlige Norske Dale, eller Færøerne indtil Bornholm”.  


Sist oppdatert: 22.10.2009