Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1811

11.12. seier jernverkseigar Jacob Aall i ein festtale i Arendal for det nye universitetet i Kristiania at «paa en Høiskole vil uden Tvivl denne viktige Gjenstand ydes fortrinlig Opmærksomhed. Sproget vil vorde beriget med de mange fyndige og udtryksfulde Ord og Ordføininger, som forjoges af vore Skrifter, men end høres i vore Fjeldstuer».
 
I foredraget Nogle physikalske og politiske Bemærkninger over den danske Stat i Det Skandinaviske Litteratur-Selskab i København konstaterer statsøkonomen Oluf Christian Olufsen at det er «syv eller otte Sprog» i den danske staten. Han framhevar at «Norge virkelig har sit eget Sprog, som maaske er ligesaa forskjelligt fra det nu brugelige danske Bogsprog og det finere Omgangs-Sprog, som det Svenske er uden Tvivl vist. … Hvorvidt det kan være at befrygte,» seier han, «at der i Norge med Tiden kunde opstaae et egentlig norsk Sprog, deer er, en Dansk med saa mange norske Ord, Vendingar og Idiotismer, at en Dansk kun med Umag vilde være i Stand til at forstaae det, og høre det uden Uvillighed, er et interessant Problem, men ikke let opløseligt». Foredraget blir prenta i Dansk Minerva fire år seinare.

I København blir det vesle skodespelet Et Optog i Livet fra forrige Aarhundrede av Michael Segelcke Sandberg trykt i andre opplaget. Kva tid første opplaget kom ut, er ukjent. Han skildrar eit faktisk bryllaup med personar som er identifiserte, og staden er lokalisert. Handlinga er lagd til første søndag etter pinse ein gong i 1790-åra. 


Sist oppdatert: 07.02.2020