Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1816

13.4. prentar Rigstidende ein subskripsjonsinvitasjon for det nye tidsskriftet Saga, redigert av presten Johan Storm Munch og jernverkseigaren Jacob Aall, og utgitt av juristen Jens Chr. Bang. Tidsskriftet vil blant anna prente ”Sproggranskninger, sigtende til at udluge det fremmede Ukrud, som har qvalt Nordens herlige Tungemaal”. Gjennom ulike bidrag prøver tidsskriftet å tilføre levande norrøne ord frå daglegtalen til skriftspråket, framheve denne språktradisjonen og prove samanhengar mellom norske dialektar og det norrøne språket, og med dette fornorske det danske skriftspråket. Dette utløyser den første store språkdebatten. Særleg vekkjer enkelte svenske ord sterke reaksjonar.
 
1.9. tek rektor Jakob Rosted opp språkspørsmålet i innbydingsskriftet En kort Udsigt over det norske Sprog med hensyn til de Forandringer, som det Tid efter anden har undergaaet, tilligemed sammes Aarsager. Her slår han fast at der ”gives i det norske Sprog, som i alle cultiverede Nationers, et Skriftsprog og et Almuesprog,” og at det er heilt normalt at desse ”betydeligen … afvige fra hinanden”.
 
I bladet Dannevirke skriv N.F.S. Grundtvig: ”Hvad Norddværgene forresten vil vinde ved at radbrække det danske Sprog, maa vel Nordmændene vide.”


Sist oppdatert: 22.10.2009