Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1838

8.8. instruerer Kyrkjedepartementet i brev middelskulane og dei høgare skulane til å følgje ”den sædvanelige Methode” i rettskrivinga, saalenge denne benyttes i vort officielle Lov- og Forretningssprog, saavelsom af de allerfleeste af Rigets dannede Indvaanere”. Med dette vil styresmaktene stoppe tendensane til ei ortofon rettskriving, men det svekkjer også fornorskinga av det danske skriftspråket.


Sist oppdatert: 22.10.2009