Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1847

24.9 kjem Ivar Aasen til Kristiania etter eit opphald i Trondheim frå desember 1846. Resten av livet blir han buande, men ikkje bufast, i hovudstaden.
 
11.11. skriv Vitskapsselskapet i brev til Ivar Aasen at løna er auka til 200 spesidalar i året frå 1.10.1847 (sjå 1842).


Sist oppdatert: 28.08.2014