Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1851

13.7. kjem Ivar Aasen til Tromsø, det nordlegaste punktet på dei mange ferdene hans.
 
21.7. vedtek Stortinget samrøystes å gi Ivar Aasen 300 spesidalar i fast årleg løn til ”Forskninger vedr. det norske Folkesprog”. Summen blir seinare auka fleire gonger, sist i 1881 til 3000 kr.


Sist oppdatert: 22.10.2009