Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1857

Dei to første diktsamlingane på landsmål kjem ut: Bernhardine Catharine Bruns dikt- og visesamling Nogle Decemberfrembringelser i Landsmaalet fra det sydligste Søndhordland 1856 og Eirik Sommers Sogavisor, på eige forlag (sjå 1861).


Sist oppdatert: 22.10.2009