Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1879

8.8. sender Kyrkjedepartementet ut rundskriv om at ”Undervisningen i Almueskolen saavidt muligt meddeles paa Børnenes eget Talesprog” (sjå 1878).
 
6.9. gir amtmann N. Bonnevie skarp påtale til likningskontoret i Hylestad: ”Saadanne Sprogøvelser kunne have Interesse, men høre ikke hjemme i offentlige Protokoller” (sjå 1878 og 1880).
 
Det Norske Samlaget gir ut den første boka av Steinar Schjøtt: Norigs Soga. Til Heimelesning og Bruk fyr Lærarar. Boka kjem i åtte utgåver fram til 1920.
 
Marius Hægstad gir ut Norsk Maallæra elder Grammatik i Landsmaalet på eige forlag; boka kjem til saman i 11 utgåver.

Først publisert: 22.10.2009
Sist oppdatert: 23.02.2010