Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1970

23.1. kjem første nummeret av Synste Møre ut på Fiskå med Per G. Osnes som redaktør.
 
20.4. legg kyrkje- og undervisningskomiteen i Stortinget fram si innstilling om St.meld. 15 (1968–69) om språksaka. Fleirtalet – alle parti utanom Høgre – meiner at ”hovedregelen må være å gi nynorsken en plass som i det minste svarer til en fjerdedel av ordsendingene” i NRK. Stortinget drøftar innstillinga 20.5. (sjå 1964, 1966, 1995).
 
30.7. lir høgnorsktilhengjarane nederlag på landsmøtet i Noregs Mållag og bryt ut av laget.
 
Prøvedrift blir sett i gang ved Møre og Romsdal distriktshøgskule i Volda.
 
Åse-Marie Nesse debuterer med diktsamlinga Av hav er du komen på Det Norske Samlaget.
 
Det Norske Samlaget gir ut Nynorsk grammatikk av Olav T. Beito.


Sist oppdatert: 28.08.2014