Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1736

13.1. innfører Kongen konfirmasjon for alle innbyggjarar i Danmark-Noreg. Kravet er at at skal ha lese og lært Luthers katekisme før vedkomande stadfestar dåpen sin.


Sist oppdatert: 05.02.2020