Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1737

Sandhed i Gudfrygtighed blir gitt ut anonymt eitt år etter at kongen har innført påbod om konfirmasjon. Her forklarer presten Erik Pontoppidan Martin Luthers katekisme for konfirmantane. Berre i Noreg blir boka trykt i meir enn 250 opplag.

13.2. ligg visetrykket Ein lidtan Breivlap føre då Holberg-venen Hans Peder Anchersen og Caatrinaa Viel giftar seg i København. Forfattaren heiter truleg H.J. Stoud, og språkføringa er svært usikker.


Sist oppdatert: 05.02.2020