Hopp til innhold

Eit språk blir til: 1770

14.9. fastset J. F. Struensee i eit reskript at det skal vere prente- og skrivefridom i det dansknorske kongeriket. Anordninga blir oppheva i 1773 (sjå 1771).

Kongen fastset at Ove Mallings Store og gode Handlingar af Danske, Norske og Holstenere (1777) skal vere skrivemønster for dansk i skulen. Dette er det første vedtaket som normerer dansk rettskriving.

I 1770 eller 1771 skriv Edvard Storm frå Vågå ti viser på vågådialekt som Laurents Hallager gir ut i 1802 under tittelen Døleviser. Dei ti visene er «Skog-Møte has Torjer Skjeille», «Ælderdomin», «Guten aa Jenta paa Fjøshjellen», «Sæterreise», «Heimreise fraa Sæteren», «Førkja aat Guten», «Færmainnen», «Huldre aa ‘an Eilland», «Huldre-Qvæ», «Aat Monken». Første strofa i «Skog-Møte», «Ælderdomin» «Sæterreise», «Heimreise» og siste strofa i «Huldre aa ‘an Eilland» var då prenta med notar og omsetjing til fransk i Jean Benjamin de la Borde: Essai sur la musique ancienne et moderne, Paris 1780. 


Sist oppdatert: 05.02.2020